Využitie záťažových oblekov v neurorehabilitácii

Dr. Bohdan Boiko

neurológ, medicínsky riaditeľ

Metóda dynamickej proprioceptívnej korekcie

Na základe našich skúseností v neurorehabilitácii sa snažíme neustále zdokonaľovať používané metódy s cieľom skvalitniť rehabilitačnú starostlivosť a dosiahnuť maximálne možné pozitívne výsledky u každého klienta. 

Metóda dynamickej proprioceptívnej korekcie je jednou zo základných metód, ktoré využívame v našom koncepte AXIS. Táto metóda je založená na použití rôznych korekčných záťažových oblekov, ktoré plnia funkciu dynamickej ortézy. Prototyp obleku sa zrodil v 70. rokoch minulého storočia pod názvom „Penguin Suit“. Bol vyvinutý v ruskej vesmírnej medicíne a jeho úlohou bolo chrániť astronautov pred poškodeniami tela a mozgu po lete vo vesmíre. Neskôr sa táto technológia stala základom pre terapeutický oblek, ktorý používame aj my pri starostlivosti o pacientov s rôznymi neuromotorickými poruchami.

Záťažový oblek funguje ako systém elastických prvkov: krátkych nohavíc, vesty topánok a nastaviteľných gúm s rôznym odporom, ktoré vytvárajú individuálne nastaviteľnú ortézu, ktorá pomáha stabilizovať telo, koriguje pohyby a vytvára potrebnú úroveň a smer odporu pre každý prevedený pohyb. Jeho hlavným účelom je poskytnúť kompresiu, oporu a zvýšenie proprioceptívnej stimulácie, čo umožňuje pacientovi lepšie vnímať svoje telo a zlepšiť svalovú funkciu. Oblek je navrhnutý tak, aby pôsobil ako „dynamický exoskelet“, pretože podporuje pohyb pomocou externého mechanizmu. V súčasnosti okolo 1 000 zariadení na celom svete používa oblek pod názvom Adeli oblek, Regent, Therasuit, NeuroSuit a ďalšie. Oblek zvyšuje efektivitu neurofyziologických cvičení vďaka zosilneniu aferentných impulzov do mozgu pacienta, ako druh mäkkej ortézy stabilizuje držanie tela a koriguje pohyby pacienta, čím pomáha dostať pod kontrolu patologické reflexy.

Pre proces liečby má zásadný význam tak energetická primeranosť záťaže vytvorenej silovým systémom obleku, ako aj optimálna voľba jej vektorového rozloženia, berúc do úvahy motorický stereotyp vytvorený patologickými svalovými synergiami u pacienta počas mnohých rokov ochorenia, vrátane obvyklého postavenia končatín v horizontálnej a vertikálnej polohe tela.

V dôsledku vytvárania záťaže na antigravitačné svaly pri vykonávaní vybraných cvičení v korekčných záťažových oblekoch dochádza k relatívnej normalizácii aferentného toku zo svalovo-kĺbového aparátu. To následne vedie k aktivácii centrálnych štruktúr mozgu zodpovedných za riadenie motorických aktov a vytvára predpoklady pre stimuláciu formovania zaostávajúcich funkčných systémov motorického centra.

Na základe skúseností z dlhoročnej práce s rôznymi korekčnými záťažovými oblekmi (Adeli, TheraSuit, TheraTogs, Regent) môžeme povedať, že každý z nich má svoje špecifiká. Preto sa, pre maximálnu účinnosť, v každom jednotlivom prípade rozhodujeme o použití jedného alebo druhého korekčného zaťažového obleku. Pričom sa snažíme nájsť nové efektívne možnosti zdokonaľovania existujúcich korekčných záťažových oblekov a súčasne vyvíjať vlastnú verziu korekčného záťažového obleku.
Loading...