AXIS Baby

Program včasnej rehabilitácie je určený pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Indikácie:

 • rôzne typy porúch svalového tonusu v dôsledku poškodenia centrálneho a periférneho nervového systému
 • oneskorenie psychomotorického vývinu rôzneho pôvodu aj so známkami tvorby rôznych foriem detskej mozgovej obrny.

Účelom tohto rehabilitačného programu je podnietiť fyziologický vývoj s prihliadnutím na individuálne vlastnosti a vek dieťaťa, znížiť prejavy neredukovaných primitívnych reflexov, vyvíjať posturálne reflexy a zabrániť vzniku nesprávneho pohybového stereotypu, ako aj stimulovať rozvoj kognitívnych funkcií a reči. Nemenej dôležitou súčasťou programu je nácvik a príprava rodičov na správnu manipuláciu s dieťaťom v každodennom živote a ďalšie systematické cvičenia s dieťaťom doma.

Trvanie kurzu je 2 týždne, team odborníkov cvičí s dieťaťom 3-4 hodiny denne, 5 dní v týždni.

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • vývojová kineziológia (Bobath, Vojta)
 • facilitácia autonómneho pohybu
 • osteopatická neuroreflexia
 • masáž
 • stimulácia reflexných zón
 • bioptron, magnetoterapia
 • logopédia/orofaciálna stimulácia
 • normobarická kyslíková terapia
 • hydrokinezioterapia
 • lekárska prehliadka
 • vývojová kineziológia (Bobath, Vojta)
 • facilitácia autonómneho pohybu
 • osteopatická neuroreflexia
 • masáž
 • stimulácia reflexných zón
 • bioptron, magnetoterapia
 • logopédia/orofaciálna stimulácia
 • normobarická kyslíková terapia
 • hydrokinezioterapia

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...