AXIS Paresis

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti od 2 rokov veku a dospelých. 

Indikácie:

 • lézia nervového plexu, miechového koreňa alebo periférneho nervu rôzneho pôvodu (paréza plexus brachialis, lézia plexus lumbosacralis, neuropatia n.radialis, n.ulnaris, n.obturatorius, n.femorali, n.tibialis, n.peroneus)  degeneratívne ochorenia pohybového aparátu ako spondylóza s radikulopatiou v krčnej, hrudníkovej alebo driekovej oblasti
Cieľom je zlepšiť mikrocirkuláciu krvi a trofizmus ochrnutých svalov, predchádzať vzniku kontraktúr kĺbov alebo znižovať prejavy kontraktúr postihnutej končatiny, zväčšiť rozsah pasívnych a aktívnych pohybov v kĺboch končatiny, spevniť ochabnuté svaly postihnutej končatiny, zlepšiť opornú funkciu postihnutej končatiny, zmierniť poruhy držania tela alebo zakrivania chrbtie, formovať a zdokonaľovať fyziologické pohybové stereotypy a tým zlepšovať kvalitu života a podporovať maximálnu sociálnu adaptáciu. 
Trvanie kurzu je od 1 týždeň, team odborníkov pracuje s pacientom 3-4  hodiny denne, 6 dní v týždni. 

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • ergoterapia/Bimeo
 • Hydrokinezioterapia
 • Spider
 • masáž
 • bahno
 • manuálna terapia
 • elektroakupunktúra
 • normobarická kyslíková terapia
 • bioptron/magnet/laser 
 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • ergoterapia/Bimeo
 • Hydrokinezioterapia
 • Spider
 • masáž
 • bahno
 • manuálna terapia
 • elektroakupunktúra
 • normobarická kyslíková terapia
 • bioptron/magnet/laser 

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...