Rehabilitačné programy

Základom konceptu AXIS sú rehabilitačné programy šité na mieru klientovi, reflektujúce jeho individuálne potreby. Tieto unikátne programy vyvinul náš tím na základe dlhoročných skúseností v práci s pacientami s neurologickými poruchami. Základom každého rehabilitačného programu je vždy neurofyziologické cvičenie (s tímom 2-3 terapeutov), ktoré je podľa indikácie doktora doplnené ďalšími terapiam. Celý rehabilitačný proces prebieha pod dohľadom lekára a v úzkej spolupráci pacienta s celým svojim tímom. Na základe diagnózy, veku a aktuálneho zdravotného stavu pacienta sme vytvorili týchto 9 intenzívnych rehabilitačných programov:

AXIS Prevent

Rehabilitačný program pre najmenšie deti už od veku 3 týždňov.

AXIS Baby

Rehabilitačný program včasnej intervencie pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

AXIS Cognitive

Komplexný neurorehabilitačný program pre deti s Down syndrómom, poruchami autistického spektra a inými genetickými syndrómami, ktoré sú sprevádzané oneskorením psychomotorického vývoja .

AXIS Rehab

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti a dospelých s rôznymi formami detskej mozgovej obrny, s následkami cievnej mozgovej príhody, kraniocebrálnej traumy a iných ochoreniach centrálneho nervového systému.

AXIS Rehab+

Rozšírený neurorehabilitačný program určený pre deti a dospelých s rôznymi formami detskej mozgovej obrny, s následkami cievnej mozgovej príhody, kraniocebrálnej traumy a iných ochoreniach centrálneho nervového systému.

AXIS Genetic

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti a dospelých s rôznymi formami spinálnej svalovej atrofie (SMA), myopatie či svalovej dystrofie.

AXIS Spinal

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti a dospelých s vývojovými chybami chrbtice a miechy, následkami spinálnej traumy a následkami prekonaných zápalových ochorení miechy.

AXIS Ortho

Komplexný ortopedický program určený pre deti a dospelých s degeneratívymi ochorenami pohybového aparátu, po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva a skoliózy.

AXIS Paresis

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti a dospelých s léziou nervového plexu, miechového koreňa alebo periférneho nervu rôzneho pôvodu.

Loading...