Žiadosť o posúdenie lekárom

Začnite s rehabilitáciou v AXIS MEDICAL CENTER

Podmienkou na začatie rehabilitácie v našom centre je indikácia rehabilitačného programu, ktorá prebieha prostredníctvom zaslania lekárskych správ. Naše medicínske oddelenie po dôkladnom preštudovaní zaslaných podkladov určí najvhodnejší program a nastaví liečbu pre konkrétneho pacienta. Po indikovaní rehabilitačného programu náš tím vypracuje konkrétnu cenovú ponuku, na základe ktorej je možné rezervovať si termín rehabilitácie!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kontaktné údaje osoby

Kliknutím alebo pretiahnutím súborov do tejto oblasti ich nahráte. Môžete nahrať až 5 súborov.
Loading...