AXIS Rehab+

Rozšírený neurorehabilitačný program určený pre deti od 2 rokov veku a dospelých.

Indikácie:

 • všetky formy detskej mozgovej obrny, vrodené vývojové chyby centrálneho nervového systému (mikrocefália, vrodený hydrocefalus, holoprozencefália, agenéza corpus callosum, lissencefália)
 • následky organického poškodenia centrálneho nervového systému traumatického (kraniocerebrálna trauma), cievneho (cerebrovaskulárne poruchy) a infekčného (encefalitída rôznej etiológie) pôvodu 
 • neurodegeneratívne ochorenia centrálneho nervového systému (rôzne typy spinocerebelárnej ataxie, roztrúsená skleróza, amyotrofická laterálna skleróza, Huntingtonova chorea, Parkinsonova choroba). 
V závislosti od prevládajúceho komplexu symptómov možno klásť dôraz na zníženie spasticity a normalizáciu svalového tonusu, zväčšenie rozsahu aktívnych a pasívnych pohybov v kĺboch končatín, posilnenie svalstva trupu, zlepšenie krvného obehu, metabolizmu a trofizmu tkaniva, získanie alebo obnovenie motoriky a reči, ako aj mentálnych schopností, formovanie a rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov aj samoobslužných činnosti s cieľom dosiahnutia čo najvyššej úrovne kvality života a sociálnej adaptácie.  
Trvanie kurzu je 2- 8 týždňov, team odborníkov pracuje s pacientom 6-8 hodín denne, 6 dní v týždni. 

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL, Redcord)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • normobarická kyslíková terapia/hyperbarická oxygenoterapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron
 • kineziotejping 
 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL, Redcord)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • normobarická kyslíková terapia/hyperbarická oxygenoterapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron
 • kineziotejping

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...