AXIS Prevent

Rehabilitačný program pre najmenšie deti už od veku 3 týždňov.
Cieľom programu je posúdiť úroveň spontánnej motoriky dieťaťa, jeho reakciu na rôzne vonkajšie podnety a zachytiť možné hrozby, aby bolo možné primerane včas reagovať a kompetentne korigovať fyziologický vývoj dieťaťa. 
Trvanie kurzu je 1 týždeň, team odborníkov pracuje s dieťaťom 2-3 hodiny denne, 5 dní v týždni. 

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • vývojová kineziológia (Bobath, Vojta)
 • facilitácia autonómneho pohybu
 • masáž
 • stimulácia reflexných zón
 • bioptron
 • logopedická diagnostika
 • normobarická kyslíková terapia
 • lekárska prehliadka
 • vývojová kineziológia (Bobath, Vojta)
 • facilitácia autonómneho pohybu
 • masáž
 • stimulácia reflexných zón
 • bioptron
 • logopedická diagnostika
 • normobarická kyslíková terapia

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...