AXIS Cognitive

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti od 2 rokov veku a dospelých.

Indikácie:

 • genetické syndrómy sprevádzané oneskorením psychomotorického vývoja a vývoja reči (Downov syndróm, Patauov syndróm, mikrodelečné syndrómy: 1p36.33, 14q11.2 a Burnside-Butlerov syndróm, Cri du chat syndróm, Phelan-McDermit syndróm, Praderov-Williho syndróm atď.) 
 • porucha autistického spektra (PAS), porucha pozornosti (ADD syndróm), porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD syndróm) 
Pomáhame pacientovi odhaliť svoj potenciál a dávame mu príležitosť plne komunikovať s okolitým svetom, rozvíjať svoje kognitívne funkcie, samoobslužné zručnosti a zlepšovať motorické schopnosti. Rehabilitačný plán prihliada na individuálne charakteristiky správania dieťaťa, úroveň vývoja jeho motoriky, rozvoja rečových a komunikačných schopností, vlastnosti preferencií dieťaťa a prítomnosť motivačných faktorov. 

Trvanie kurzu je od 2 do 4 týždňov, team odborníkov pracuje s pacientom 4-5  hodín denne, 6 dní v týždni. 

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • muzikoterapia/arteterapia
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • normobarická kyslíková terapia
 • hyperbarická oxygenoterapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron
 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • muzikoterapia/arteterapia
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • normobarická kyslíková terapia
 • hyperbarická oxygenoterapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...