AXIS koncept

AXIS Medical Center sa špecializuje na neuroortopedickú rehabilitáciu detí a dospelých s chorobami centrálneho a periférneho nervového systému. Naši špecialisti majú skúsenosti z najlepších rehabilitačných kliník v Európe, čo nám umožnilo spojiť v jednom tíme najúčinnejšie techniky z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Českej republiky, ako aj ruskú a ukrajinskú medicínu. ​Rehabilitačné centrum AXIS sa nachádza na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, v jednom z najväčších a najoriginálnejších kúpeľných komplexov Európy.

Základom konceptu AXIS sú rehabilitačné programy šité na mieru klientovi, reflektujúce jeho individuálne potreby. Tieto programy vyvinul náš tím na základe dlhoročných skúseností v práci s pacientami s neurologickými poruchami. Je to unikátny prístup v liečbe pacientov s detskou mozgovou obrnou, následkami kraniocerebrálnych poranení, poranení miechy, cievnych mozgových príhod, degeneratívnych ochorení nervovej sústavy ako aj degeneratívnych porúch chrbtice a kĺbov.

Koncept AXIS je založený na intenzívnej, komplexnej a systematickej rehabilitácii využitým rôznych svetovo uznávaných metód a techník, ktoré sa vzájomne kombinujú podľa potrieb pacienta. Rámcové programy sú vytvorené na základe diagnózy, veku a aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Každý program je prispôsobený konkrétnym potrebám pacienta s prihliadnutím na jeho požiadavky a potreby.

Počas intenzívneho rehabilitačného pobytu (2-8 týždňov) pacient absolvuje 4-8 hodín terapie denne, 5-6 dní v týždni. Základom každého rehabilitačného programu je fyziologické cvičenie (s tímom 2-3 terapeutov), ktorý je doplnený terapiami na základe indikácie doktora. Celý rehabilitačný proces prebieha pod dohľadom lekára a v úzkej spolupráci pacienta s celým svojim tímom. Na základe našich skúseností a štúdií takýto koncept prináša vynikajúce výsledky. Pacienti sa správnou rehabilitáciou nielen vyhýbajú vážnym operáciám, ale ich stav sa môže postupne zlepšovať a môžu žiť kvalitnejší a šťastnejší život.

Našim cieľom je sprístupniť najkvalitnejšiu rehabilitáciu čo najväčšiemu počtu ľudí na celom svete. Veríme, že rehabilitácia je investícia nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. Pomáha vyhnúť sa nákladnej hospitalizácii a umožňuje jednotlivcom vzdelávať sa a následne zamestnať, čím sa minimalizuje finančná podpora zo strany rodiny a spoločnosti. Preto Axis Medical Center v rámci šírenia svojho know-how organizuje medzinárodné projekty. Doteraz sme s úspechom liečili pacientov nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Litve a takisto v Líbyi. Rehabilitácia je základná zdravotná služba a ako taká by mala byť dostupná každému, kto ju potrebuje.  

Loading...