Partneri

Našim klientom chceme poskytovať stále kvalitnejšie a komplexnejšie služby, budujeme preto dlhodobé partnerstvá s tými najlepšími v našom obore. Pomáhame klientom pri zabezpečovaní vhodných zdravotníckych a logopedických pomôcok, ale najmä vysporiadať sa s finančnou záťažou, ktorú so sebou prináša dlhodobá liečba a starostlivosť. Preto sa snažíme vytvárať podmienky, aby sme uľahčili rodinám financovanie nákladných terapií a preplácanie zdravotných výkonov u domácich aj zahraničných poisťovní formou refundácie. Spájame sa s rôznymi nadáciami, občianskymi združeniami a podporujeme spoločné projekty, aby sme na základe korektných a transparentných vzťahov dokázali sprístupniť rodinám vysoko intenzívnu rehabilitáciu pre ich najbližších.
Sme otvorení novým možnostiam spolupráce, ktoré budú viesť k zlepšovaniu služieb pre našich klientov a vytvoreniu širokej informačnej sieti pre rodiny. Staráme sa o profesionálny rast našich zamestnancov poskytovaním školení a vytváraní podmienok pre ich profesionálny rast. Vďaka partnerom na úrovni medzinárodnej spolupráce šírime prostredníctvom našich projektov v zahraničí šíriť naše know-how všetkým, ktorí naše služby potrebujú. Zahraničné projekty prebiehajúce v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva danej krajiny nám zabezpečujú oficiálny štatút internacionálneho rehabilitačného centra a školiaceho zdravotníckeho zariadenia.
Ensa
TTSK
Talianska ambasáda
Líbyjská ambasáda
Department of support and development of medical services
Magistrát mesta Visaginas
Zdravotnícka fakulta Univerzity Cyrila a Metoda
Zdravotnícka univerzita, Ľvov, Ukraina
Štátna pedagogická Univerzita Drobovych, Ukraina
Fyzioterapeutické centrum Misurata, Líbya
Cesta pomoci – Way to help
Kido centrum
Pragma global
Therasuit
SPIG
Nadácia Axis
Misia – aby bol svet lepší
Appa
Klapeto
OZ Downov syndróm
Associazione UNICI
Malíček
Dobrý anjel
Nadácia Pontis
Nadácia Iný svet
Nadácia J.Korca
Nadácia Ta3
Nadácia SPP
Nadácia Doprastav
Loading...