AXIS Spinal

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre deti od 2 rokov veku a dospelých. 

Indikácie:

 • vrodené vývojové chyby chrbtice a miechy (diastematomyélia, myelodysplázia, spina bifida: meningomyelokéla, myelokéla, syringomyelokéla)
 • následky spinálnej traumy (od 6-8 mesiacov po úraze) 
 • následky porúch cievneho zásobenia miechy (infarkt miechy, hematomyélia)
 • následky prekonaných zápalových ochorení miechy rôzneho pôvodu (bakteriálna, vírusová,  mykotická alebo parazitárna myelitída) 
 • myelopatia rôzneho pôvodu (pri poškodení medzistavcovej platničny, pri nádore, pri spondylóze) 
Cieľom tohto rehabilitačného programu je celkovo spevniť svalový korzet pacienta, zlepšiť metabolické procesy zlepšením mikrocirkulácie krvi a trofizmu tkaniva, predchádzať vzniknutiu alebo znižovať prejavy kontraktúr kĺbov končatín, poruchy držania tela, zakrivenia chrbtice a deformity hrudníka, zlepšiť funkcie dýchania, posilniť ochabnuté svalstvo končatín, zväčšiť rozsah pasívnych a aktívnych pohybov v kĺboch končatín, formovať a zdokonaľovať fyziologické pohybové stereotypy, zlepšiť kvalitu života a podporovať maximálnu sociálnu adaptáciu.  
Trvanie kurzu je od 2 do 4 týždňov, team odborníkov pracuje s pacientom 4-5  hodín denne, 6 dní v týždni. 

Základné terapie v rámci rehabilitačného programu: 

 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • muzikoterapia/arteterapia
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • orofaciálna stimulácia
 • normobarická kyslíková terapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron
 • lekárska prehliadka
 • neurofyziologické cvičenie
 • antigravitačné cvičenie (Spider, UGUL)
 • hydrokinezioterapia/Pragma, manuálna terapia/
 • elektroakupunktúra
 • masáž
 • bahno
 • muzikoterapia/arteterapia
 • ergoterapia/Bimeo/Biofeedback
 • logopédia
 • orofaciálna stimulácia
 • normobarická kyslíková terapia
 • ultrazvuk/laser/magnet/bioptron

Program je vždy upravený na základe aktuálneho stavu a potrieb pacienta.

Loading...