top of page
DSC_2567.JPG

Rehabilitačné programy 

Ponúkame širokú škálu komplexných rehabilitačných programov.

bg 4.jpg

Obsah, intenzitu a trvanie jednotlivých programov usmerňuje ošetrujúci lekár v spolupráci s rehabilitačným tímom. Tím  podrobne posudzuje a monitoruje rehabilitačný potenciál a kompenzačné schopnosti organizmu pacienta.
 

Každý rehabilitačný program sa realizuje v niekoľkých fázach:


1.       fáza  intenzívnej rehabilitácie

2.      fáza  domácej stabilizácie a fixácie
3.      fáza udržiavacej ambulantnej korekcie

AXIS_Ortho_Icon.jpg

Axis Ortho

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov s vertebrologickými ochoreniami. Zameriava sa na prekonanie bolestivých syndrómov, korekciu držania tela, sociálnu a domácu adaptáciu pacientov a zlepšenie kvality ich života.

 

Pre každého pacienta je pripravený individuálny rehabilitačný program, ktorý zohľadňuje povahu následkov poškodenia, somatický, psychický a neurologický stav.

Pacientovi sa poskytnú osobné odporúčania týkajúce sa monitorovania a korekcie statických polôh, ďalšieho pohybového režimu a rozsahu zaťaženia.  
 

Trvanie kurzu je od 2 do 8 týždňov.

Axis_Ortho_SK.jpg
AXIS_Cognitive_Icon.jpg

Axis Cognitive

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov s Downovým syndrónom, poruchami autistického spektra, genetickými syndrómami, oneskorením psychomotorického vývoja, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchami učenia a inými ťažkosťami.

 

Pomáhame dieťaťu odhaliť svoj potenciál a dávame mu príležitosť plne komunikovať s okolitým svetom a rozvíjať samoobslužné zručnosti.


Rehabilitačný plán vypracovaný našimi špecialistami prihliada na individuálne charakteristiky správania dieťaťa, vývoj jeho zdravotného stavu v procese korekčných opatrení. Rodičia môžu získať individuálne a rodinné poradenstvo, naučia sa lepšie porozumieť sebe a svojmu dieťaťu, vyriešiť vnútorné problémy a získať dôveru v seba a svoje dieťa. 

 

Trvanie kurzu je od 2 do 4 týždňov.

* Program môže byť upravený na základe aktuálneho stavu pacienta/ vyšetrenia doktora.

Axis_Cognitive_SK.jpg
Axis Prevent
Axis Baby
Axis Rehab
Axi Reab Plus
Axis Spinal
Axis Cognitive
AXIS_Baby_Icon.jpg

Axis Baby

Raná rehabilitácia pre deti s oneskoreným vývinom a deti s detskou mozgovou obrnou. Dvojtýždňový program včasnej intervencie  pre deti od 6 mesiacov do 2 rokov. Team odborníkov cvičí s dieťaťom 4-5 hodín denne, 5 dní v týždni.

Ciele AXIS Baby


Dať impulz k správnemu fyziologickému vývinu s ohľadom na individuálne osobitosti a vek dieťaťa. Zastaviť rozvoj patologických symptómov a nesprávnych motorických návykov v pohybovom aparáte. Prostredníctvom správneho pohybového vývoja zlepšiť kognitívne schopnosti a reč. Nastaviť a zaučiť rodičov ako individuálne cvičiť s dieťaťom v domácom prostredí.

Axis_Baby_SK.jpg
AXIS_Baby_Icon.jpg

Axis Prevent

Diagnostická lekárska konzultácia už od 1. mesiaca života pre predčasne narodené a rizikové deti.

AXIS_Rehab_Icon.jpg

Axis Rehab

Komplexný polymodálny neurorehabilitačný program určený pre pacientov so všetkými formami mozgovej obrny, pacientov s následkami akútnej cievnej mozgovej príhody a kranio-cerebrálnych poranení.

 

V závislosti od prevládajúceho komplexu symptómov môže klásť dôraz na zníženie spasticity, normalizáciu svalového tonusu, zväčšenie rozsahu pasívnych a aktívnych pohybov v kĺboch, zlepšenie krvného obehu, metabolizmu a trofiky tkanív a získavanie alebo obnovenie pohybových a psychomotorických zručností.

Trvanie kurzu je od 2 do 8 týždňov.

* Program môže byť upraveý na základe aktuálneho stavu pacienta/ vyšetrenia doktora.

Axis_Rehab_SK.jpg
AXIS_Rehab_Icon.jpg

Axis Rehab Plus

Rozšírený neurorehabilitačný program určený pre pacientov so všetkými formami mozgovej obrny, pre pacientov s následkami akútnej cievnej mozgovej príhody a kranio-cerebrálnych poranení. 

 

V závislosti od povahy prevládajúceho komplexu symptómov môže klásť dôraz na zníženie spasticity, normalizáciu svalového tonusu, zväčšenie rozsahu pasívnych a aktívnych pohybov v kĺboch, zlepšenie krvného obehu, metabolizmu a trofiky tkanív, získavanie alebo obnovenie pohybových a psychomotorických zručností, tréning používania rôznych rehabilitačných prostriedkov a mnoho ďalšieho. 

Trvanie kurzu je od 2 do 8 týždňov.

* Program môže byť upravený na základe aktuálneho stavu pacienta/ vyšetrenia doktora.

Axis_Rehab_Plus_SK.jpg
AXIS_Spinal_Icon.jpg

Axis Spinal

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov s následkami zlomenín a poranení chrbtice a miechy a s poruchami cievneho zásobenia miechy. 

 

Rehabilitačný program v skorej pooperačnej fáze (počas prvého roku po úraze, operácii) a jeho pravidelná metodická implementácia vedie k stimulácii kompenzačných schopností organizmu, čo môže zabrániť vzniku hlbokého postihnutia. Program možňuje človeku prispôsobiť sa životu v nových podmienkach, maximálne ho adaptovať pre aktívny sociálny život aj s obmedzenými fyzickými možnosťami. 

Účelom tohto rehabilitačného programu je zabezpečiť každodennú a sociálnu samostatnosť, návrat k bežnému spôsobu života. Dosahujeme to pomocou zlepšenia metabolických procesov, prevenciou alebo znížením preležanín a kontraktúr, uľahčením pohybu pacienta, posilnením slabých svalov, tréningom pohybu pomocou rehabilitačných prostriedkov, znížením bolesti a vertikalizáciou.

 

Trvanie kurzu je od 2 do 8 týždňov.

Axis_Spinal_SK.jpg
Axis Ortho

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
bottom of page