top of page

Rehabilitačné procedúry

Ponúkame širokú škálu komplexných rehabilitačných procedúr.

Medicínsky tím

Medicínsky tím

Neurofyziologická rehab.
bg 4.jpg

Intenzívna neurofyziologická rehabilitácia Axis alebo systém synergickej facilitácie (SFS) 

Je jedinečný komplexný prístup k liečbe pacientov s detskou mozgovou obrnou, následkami kraniocerebrálnych a spinálnych poranení, následkami porúch cerebrálneho a spinálneho prekrvenia, degeneratívnych ochorení nervového systému, organických lézií nervového systému, ako aj degeneratívnych ochorení chrbtice (osteochondróza) a kĺbov, následkami ortopedických operácií veľkých kĺbov. Náš systém intenzívnej neurorehabilitácie je založený na komplexnom, dôslednom a nepretržitom zapojení pacienta do rehabilitačného procesu všestrannými metódami.  

​Každá z aplikovaných metód vytvára pacientovi podmienky pre lepšie a kvalitnejšie vnímanie ďalšej liečby. Takým spôsobom sa vytvára synergická rehabilitačná špirála, ktorá umožňuje pacientovi s každým ďalším závitom získať nové alebo zlepšiť už existujúce funkčné pohybové a duševné stavy (stereotypy). Takýto systém je pre pacienta akousi matricou na dosiahnutie maximálneho účinku a efektívnosti s využitím svetovo uznávaných metód obnovovacej liečby.

DSC_6272.JPG

Rehabilitačné cvičenia (fyzioterapia)

Aktívne alebo pasívne cvičenia, vykonávané spolu so skupinou fyzioterapeutov, ktoré majú určité ciele (napríklad, zlepšiť svalový tonus a silu, zlepšiť vnímanie vlastného tela v priestore, tréning udržania rovnováhy a koordinácie, odstránenie mimovoľných pohybov a atď.). Na dosiahnutie stanovených cieľov používame širokú škálu regeneračných liečebných techník.

DSC_5183.JPG

Dynamická proprioceptívna korekcia (metóda PNF, Kabátová metóda) s funkčnou podporou záťažového obleku (Adeli, TheraSuit, Regent a iné)

Základné princípy metódy spočívajú v použití akcentovaných proprioceptívnych impulzov s postupným zvyšovaním odporu, čo umožňuje vykonávať koordinované pohyby v požadovanom rozsahu. Použitie rôznych proprioceptívnych stimulov spoločne s vôľovým úsilím pacienta poskytujú silnejšiu svalovú kontrakciu, než tie, ktoré sú spôsobené iba vôľovým úsilím. 

Hlavným faktorom uľahčujúcim kontrakciu paretického svalu je jeho predošlé rozťahovanie. Podstata „neuromotorickej svalovej úľavy“ teda spočíva v maximálnom podráždení periférií (extero- a proprioceptorov) a rôznych oblastí mozgovej kôry, aby sa dosiahla silná koncentrácia podráždenia v poškodenej oblasti. Viackrát opakovaný pohyb môže podľa princípu kompenzácie viesť k vytvoreniu nových pohybových spojení alebo k obnoveniu vodivosti nervov. 

Podstata metódy dynamickej proprioceptívnej korekcie s použitím záťažového obleku spočíva v obnovení narušených funkcií motorického centra mozgu pomocou určenej korekcie držania tela a pohybov. Maximálne budenie proprioceptorov sa dosahuje pomocou odporovej sily elastických prvkov záťažového obleku. 

 

To všetko vedie k odstráneniu existujúcich patologických stereotypov a k vytvoreniu nových normalizovaných reflexných spojení, ktoré riadia pohyb a reč. Výnimočnosť terapeutického účinku s použitím záťažového obleku spočíva vo vyváženej aktivite podpornej, ortéznej zložky a aktívnej elastickej zložky, ktorá je v podstate dynamickou ortézou pre celé telo pacienta.

To umožňuje dosiahnuť viaceré ciele a zámery neurorehabilitácie súčasne:

⦁    zmiernenie patologických reflexov pomocou zmeny svalového tonusu a zlepšením pohyblivosti kĺbov
⦁    jednorazová korekcia polohy tela,  aktivácia a normalizácia prúdu proprioceptívnej impulzácie
⦁    zmena podmienok činnosti mozgových centier, ktoré riadia pohyby, vytvorenie zdravého stereotypu
⦁    normalizácia svalového tonusu
⦁    prekonanie slabosti (hypotrofie) určitých svalových skupín
⦁    vznik a stimulácia reakcií udržania rovnováhy a koordinácie
⦁    zlepšenie propriocepcie a hmatových vnemov
⦁    celkové zlepšenie opornej funkcie končatín, ale aj ich jednotlivých segmentov
⦁    zlepšenie funkcií kardiovaskulárneho, dýchacieho a iných systémov organizmu
⦁    stimulácia senzorického a rečového vývoja

DSC_4162.JPG

Bobath terapia alebo neurovývojová terapia

Podstatou terapie je dosiahnuť, aby zdravé oblasti mozgu vykonávali funkcie, ktoré predtým vykonávali postihnuté oblasti mozgu. Za týmto účelom je do terapie maximálne zapojená poškodená časť tela. Systematická stimulácia - vizuálna, sluchová, hmatová, ako aj špeciálne fyzické cvičenia - vedú k obnoveniu stratených spojení v mozgovej kôre, ktoré sú zodpovedné za interakciu s telom.Podstatou je vrátiť človeku schopnosť a vôľu samostatne sa o seba postarať.

Amália.JPG

Vojtova metóda

Založená na princípoch reflexného pohybu (lokomócia). V ľahu na bruchu, na chrbte alebo na boku sa pacientovi prstami tlačí na určené body, prostredníctvom čoho sa „spustí“ reflexný pohyb. Súčasne terapeut zabraňuje patologickým nesprávnym pohybom, čím núti svaly, aby sa napli a „zapamätali si“ požadovanú polohu hlavy, nôh a rúk. V priebehu času sa chrbtica narovnáva a stáva sa pružnejšou. Hlava sa pohybuje voľnejšie. Objavujú sa nosné funkcie chodidiel a uchopovací reflex rúk. Vylepšuje sa výslovnosť a priestorová orientácia.

DSC_2849.JPG

Bazálna stimulácia

Je metóda komplexného pôsobenia intenzívnymi impulzmi, ktoré prerazia cestu cez obmedzenia pacienta, s cieľom pomôcť pacientovi uvedomiť si svoje vlastné telo. Základ tejto metódy tvorí koncept úzkej interakcie pohybu-vnímania-komunikácie.

Axis Medical Cimt.JPG

CIMT/Taub metóda:terapia pomocou vynúteného obmedzenia

Je jednou z najúčinnejších metód regeneračnej liečby u pacientov s miernou alebo ľahkou parézou rúk v skorom, neskorom a dokonca reziduálnom období zotavenia, to znamená aj v prípade mŕtvici viac ako rok po príhode. Táto metóda založená na prekonávaní fenoménu „naučil sa nepoužívať“ (paretickú končatinu) sa aplikuje znehybnením zdravej ruky a trénovaním cielených cvičení postihnutou rukou. Fixácia zdravej ruky sa vykonáva nanesením longuette s pomocou špeciálnej rukavice alebo obväzu. Avšak CI terapia sa neobmedzuje iba na znehybnenie zdravej ruky; kľúčom k účinnosti tejto metódy je denný tréning paretickej končatiny. 

Axis Medical Multimodálna stimulácia.jpg

Multimodálna stimulácia

Je koncept cielenej premeny neurologických funkcií. Špecializovaná stimulácia „každodenných schopností“ v multifaktoriálnom prostredí, vzájomná podpora pri dosahovaní stanoveného cieľa. 

Axis Medical Funkčná kinematika.jpg

Funkčná kinematika

Cieľavedomý tréning pacienta analyzovať a zohľadňovať vlastnosti podporného a pohybového aparátu. 

Termo-kryokontrastna terapia.jfif

Termo-kontrastná terapia

Striedavé lokálne aplikovanie horúcich/studených prvkov s cieľom stimulovať krvný obeh, zintenzívniť metabolické a trofické procesy a zlepšiť adaptačné schopnosti tkanív. 

Masážny systém.jpg

Masážny systém

Použitie rôznych techník klasickej, segmentovanej a periosteálnej masáže v kombinácii s bodovou a lymfodrenážnou technikou, berúc do úvahy individuálne charakteristiky stavu pacienta. Podporuje normalizáciu svalového tonusu a turgoru kože, zlepšenie lymfatického a krvného obehu, stimuláciu funkcie potných a mazových žliaz, zlepšenie metabolizmu a trofíky tkanív.

Manuálna terapia.jpg

Manuálna terapia

Osteopatia, chiropraktika, kraniosakrálna terapia, myofasciálne uvoľnenie je použitie špeciálnych techník a metód za účelom odstránenia funkčných blokád, ktoré sú sprevádzané obmedzením pohyblivosti kĺbov chrbtice a končatín. Takýmto spôsobom sa dosiahne mobilizácia (zlepšenie rozsahu pohyblivosti) a fyziologické postavenie kĺbov.

Axis Medical Liečba bahnom.jpg

Liečba bahnom

Metóda čiastočnej aplikácie bahna na rôzne časti tela. Liečivé bahno prichádza do styku na miestach, kde sa dotýka pokožky a má tepelný a protizápalový účinok na tkanivá.

DSC_2566.JPG

Hydrokinezioterapia

Vykonávanie špeciálnych fyzických cvičení vo vodnom prostredí s pomocou skupiny fyzioterapeutov-inštruktorov a použitím rôznych pomôcok. Hydrokinezioterapia je jednou z hlavných zložiek nášho rehabilitačného systému, zvyšuje jeho účinnosť, urýchľuje procesy regenerácie tkanív, krvného a lymfatického obehu, metabolizmu a obnovuje pohyblivosť a amplitúdu pohybov končatín.

Hydrokinezioterapia je kombináciou účinku zo silového tréningu a liečivej vody. Pri vykonávaní takýchto cvikov vo vodnom prostredí sa výrazne znižuje axiálne zaťaženie, ako aj celková telesná hmotnosť, a vykonávanie akýchkoľvek pohybov je jednoduchšie. Podporná sila vody umožňuje našim pacientom vykonávať také cvičenia, ktoré by pri bežných podmienkach neboli schopní vykonať.
Cvičenia prebiehajú v teplej vode, čo prispieva k dodatočnému uvoľneniu a zlepšuje trofiku svalov. Pacient nepociťujú napätie, stuhnutosť a bolesť, ktoré rušia priebeh tréningu a zároveň dochádza k nepretržitej snahe pacienta prekonať odpor vody. Tím fyzioterapeutov má možnosť zvýšiť fyzickú záťaž, aby dosiahol pre pacienta výraznejší tréningový efekt.


Voda vyvíja tlak na podkožné žilové riečisko, čím stimuluje periférny krvný obeh. Z tkanív sa vylučuje nadbytočná tekutina, zmenšujú sa opuchy a aktivuje sa činnosť kardiovaskulárneho systému. V hĺbke vody sa zvyšuje záťaž na dýchacie svaly, ktoré sa pravidelným tréningom rozvíjajú a posilňujú. U pacientov sa zvyšuje vitálna kapacita pľúc, čo má priaznivý vplyv na prísun kyslíka do všetkých tkanív, vedie k zrýchleniu metabolizmu a stimulácii funkcií imunitného systému.

Axis Medical Antigravitačná relaxácia.JP

Antigravitačná relaxácia

Je kombináciou techník izolovaného odľahčenia telesnej hmotnosti pacienta pomocou rôznych elastických závesov a protizávaží v závesných systémoch. Za týchto okolností existuje jedinečná príležitosť zvoliť si cvičenie na aktiváciu svalového korzetu, stabilizáciu alebo mobilizáciu jednotlivých končatín a kĺbov, podrobné precvičenie každej časti chrbtice a zlepšenie pružnosti svalov a šliach.
Takéto zaťaženie umožňuje vytvoriť pre pacienta stav úplnej absencie bolestivých pocitov. Súčasne sa obnovuje a zlepšuje pohybová aktivita pomocou intenzívnej stimulácie nervového systému, t.j. neuromuskulárnej aktivácie. Precvičujú sa svaly-stabilizátory celého tela; výrazne sa zlepšuje kontrola nad svojim telom (koordinácia); zvyšuje sa svalová sila a vytrvalosť nepracujúcich alebo nesprávne pracujúcich „slabších skupín“.  Uvoľnenie svalov preťažených gravitáciou a nútené zapojenie do práce „spiacich“ svalových skupín spôsobuje záťaž proti tiažovej sile, čím sa eliminuje funkčná lokomočná nerovnováha a obnovuje sa správna biomechanika pohybu.

WhatsApp Image 2021-04-16 at 17.06.38.jpeg

Reflexná terapia

(Akupunktúra, elektropunktúra) - využitie vplyvu na biologicky aktívne body s cieľom napraviť somatické a vegetatívne poruchy, normalizovať svalový tonus, uvoľniť myofasciálne spúšťacie body.

Axis Medical Magnetoterapia.jpg

Magnetoterapia

Neinvazívna liečebná metóda magnetoterapia, založená na použití nízkofrekvenčného pulzujúceho magnetického poľa. Elektromagnetická indukcia poľa spôsobuje biologický účinok v tkanivách - zmiernenie bolesti, uvoľnenie svalov, ciev, zvyšuje metabolizmus a urýchľuje proces hojenia.

DSC_3937.JPG

Laserová terapia

Neinvazívna liečebná metóda, založená na aplikácii koherentného polarizovaného monochromatického svetla vo forme laserového lúča nízkej intenzity. V prvom rade má biostimulačný účinok a tiež zlepšuje regeneračný proces, má protizápalový a analgetický efekt založený na indukovaných fotochemických reakciách.

DSC_3514.JPG

Ultrazvuková terapia

Neinvazívna terapeutická metóda, ktorá využíva mechanickú energiu pozdĺžnych vĺn, ktorá hlboko preniká do mäkkého tkanivá človeka. Je hlavne určená na uvoľnenie svalov a spojivového tkaniva, zvýšenie lokálneho prekrvenia a zmenšenie opuchov, čo vedie k urýchleniu procesu regenerácie.

Axis Medical Kinesiotaping.jpg

Kinesiotaping

Metóda liečby niektorých problémov muskuloskeletálneho  aparátu pomocou originálnych náplastí (špeciálne elastické pásky - tejpy). Správne aplikovaný kineziotejp dokáže prevziať časť svalovej alebo kĺbovej záťaže, vyrovnáva fasciálne tkanivá, stimuluje nervové zakončenia, pomáha uľahčiť lymfodrenáž a zmierniť bolesť.

DSC_2413.JPG

Oxygenoterapia

Metóda liečby, pri ktorej sa podáva 96% kyslík, zameraná na odstránenie nedostatku kyslíka v orgánoch a tkanivách, zvýšenie imunitnej ochrany a adaptívnych reakcií na rôzne stresujúce vplyvy, zlepšenie systémového krvného obehu a metabolických procesov, čo prispieva k obnoveniu funkcií orgánov a systémov.

DSC_2798.JPG

Stochastická rezonančná terapia SRT

Cvičenia na vibračnej plošine s cieľom harmonizovať reguláciu svalového tonusu, vypracovať pevnú podporu končatín a znížiť závažnosť ďalších neurologických príznakov. 

WhatsApp Image 2021-07-04 at 18.11.42.jpeg

Logopedická terapia

Zameraná na korekciu narušenej komunikačnej zručnosti (gestá, reč, porozumenie), hlasu, príjmu potravy, prehĺtania, dýchania a oromotorických zručností.  S použitím rôznych manuálnych techník a metodík orofaciálnej a intraorálnej stimulácie a špeciálnych pomôcok. Terapia je vhodná pre klientov s nasledovnými poruchami:

 • Poruchy príjmu potravy, dysfágia (poruchy prehĺtania)

 • Myofunkčné poruchy a narušené svalové napätie

 • Orofaciálne anomálie, rázštepy podnebia a pier

 • Oneskorený alebo narušený psychomotorický vývin

 • Symptomatické poruchy reči, poruchy hlasu

 • Získané poruchy reči (pri NCMP, Kraniotraumách a ComaVigile)

 • Získané narušenie v kognitívnych a oromotorických schopnostiach  

 • Pervazívne vývinové poruchy

WhatsApp Image 2021-07-04 at 17.30.40.jpeg

Cvičenia s klinickým logopédom

Cvičenie sa skutočňuje sa formulovanie súvislej reči, odstránenie defektov a korekcia reči.

DSC_6324.JPG

Orofaciálna terapia

Táto procedúra normalizuje tonus artikulačného svalstva, schopnosť ovládať slinotok, svalstvo jazyka a pier, bukofaciálnej oblasti čo primárne prispieva k zlepšeniu pohyblivosti v danej oblasti a sekundárne k výslovnosti hlások, slabík ako i k zlepšeniu príjmu potravy.

Axis Medical Integrativna terapia.JPG

Integračná terapia (senzorická integrácia podľa Ayresovej)

Ayres Sensory Integration (ASI) – predstavuje prísne určený a jasne štruktúrovaný špecifický tréning narušených senzorických funkcií v špeciálne organizovanom terapeutickom prostredí, ktorý zabezpečuje rozvoj potrebných psychomotorických schopností, zlepšenie koncentrácie pozornosti, sociálnu adaptáciu a integráciu.  Zahŕňa metodiku na hodnotenie úrovne rozvoja tejto oblasti a súbor cvičení, ktoré sa používajú pri práci s pacientom. Metóda senzorickej integrácie uplatňuje stimuláciu funkcií zmyslových orgánov v podmienkach koordinácie rôznych zmyslových systémov. Cieľom je kompenzovať poškodenia a poruchy senzorickej integrácie dieťaťa.
Cvičenia senzorickej integrácie majú hlavne charakter pohybovej činnosti zameranej na stimuláciu zmyslov. Sú prispôsobené vývojovej úrovni dieťaťa a uskutočňujú sa formou „učenie hrou“. Dieťa je vedené k určitým činnostiam, ktoré sú schopné uvoľniť a vyprovokovať príslušné zmyslové reakcie.

DSC_1331.JPG

Ergoterapia ruky

Je nenahraditeľnou súčasťou nášho programu, pretože oblasť mozgovej kôry zodpovedná za pohyb ruky a prstov, zaberá v porovnaní s ostatnými časťami tela prekvapivo veľkú plochu. To poukazuje na obrovskú dôležitosť funkcie ruky v našom každodennom živote. Cieľom metódy je formovať a zlepšovať funkčný stav horných končatín a dlaní rúk v dôsledku koordinovaného pôsobenia nervového, svalového a kostrového systému v kombinácii s vizuálnym systémom (vizuálnou koncentráciou, zameraním pozornosti).


Skorý nástup na rehabilitačný program a jeho pravidelná metodická implementácia vedie k stimulácii kompenzačných schopností tela a aktivácii plasticity mozgu. Takto sa regeneruje nový funkčný stav pacienta, ktorý je schopný zabrániť hlbokému postihnutiu, umožňuje človeku prispôsobiť sa životu v nových podmienkach a maximálne sa prispôsobiť aktívnemu spoločenskému životu, dokonca aj s obmedzenými fyzickými možnosťami.

DSC_7678.JPG

Muzikoterapia

Zavedením psychoterapeutických techník, rozvojom skutočných a emocionálnych charakteristík, zlepšením motorických funkcií, ako aj rehabilitáciou a sociálnym prispôsobením. Hudobné zdokonalenie a tvorivosť sú najdôležitejšími faktormi pri náprave, rozvoji a realizácii potenciálu všetkých ľudí, osobitne pre našich pacientov. Terapia zahŕňa cielené akcie a cvičenia pre hudbu a rytmickú hudbu. Bude vám ponúknutá individuálna a skupinová terapia.

WhatsApp Image 2021-07-04 at 18.14.36.jpeg

Canisterapia

Je metóda liečby a rehabilitácie špeciálne vybranými a trénovanými psami a používa sa v liečebnej a sociálnej rehabilitácii. Canisterapia sa bude používať ako psychoterapeutická technika, ktorá podporuje rozvoj duševných a emocionálnych schopností, zlepšenie motorických funkcií a zručností a rehabilitáciu a sociálne prispôsobenie. Lekcie zahŕňajú cielené akcie, cvičenia s priamym kontaktom medzi dieťaťom a zvieraťom pod vedením špecialistu.

DSC_8972.JPG

Redcord Axis

predstavuje vedecký prielom v rehabilitácii. Redcord Workstation Professional so systémom Triple Traverse System a Redcord AXIS System ponúka širokú škálu ošetrení Neurac vrátane zavesenia celého tela. Technika Neurac využíva neuromuskulárnu stimuláciu na obnovenie optimálnych a bezbolestných pohybov. Redcord, ktorý je fyzioterapeutmi skúmaný, vyvíjaný a používaný už viac ako dve desaťročia, sa v programoch AXIS používa na pokrytie čo najširšej škály rehabilitácií.

DSC_3606.JPG

Pragma

je multifunkčné rehabilitačné zariadenie. Tvorcom rehabilitačného systému Pragma je G. M. Kowalski, jeho metóda sa dlhé roky používa v profesionálnych lekárskych inštitúciách. Pri cvičení sa elastoméry používajú na podporu pohybu zapojených svalov alebo na ich namáhanie. Vďaka svojim vlastnostiam umožňujú elastoméry pohyby vo všetkých osiach a umožňujú tak plynulú výmenu tela. Rehabilitačná metóda podľa systému PRAGMA je odporúčaná lekármi a fyzioterapeutmi a je veľmi žiadaná našimi pacientmi.

Rehabiliačné cvičenia
Proprioceptívna korekcia
Bobath terapia
Funkčná kinematika
Manuálna terapia
Antigravitačná relaxácia
Vojtova metóda
Bazálna stimulácia
Taub metóda
Multimodálna stimulácia
Temo-kontrastná terapia
Masážny systém
Liečba bahnom
Hydrokinezioterapia
Reflexná terapia
Magnetoterapia
Laserová terapia
Ultrazvuková terapia
Kinesiotaping
Oxygenoterapia
Rezonančná terapia
Logopedická terapia
Cvičenia s logopédom
Orofaciálna terapia
Integračná terapia
Ergoterapia ruky
Muzikoterapia
Kanisterapia
Pragma
Redcord Axis

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Facebook
 • Instagram
 • Whatsapp
bottom of page