top of page

Spolupráca s Asociáciou pomoci postihnutým APPA

Všestranná pomoc, podpora a poradenstvo pre klientov a ich rodiny je poslaním asociácie

APPA. Naším poslaním je ponúknuť klientom špičkovú intenzívnu rehabilitáciu a zároveň oddych pre celú rodinu. Preto spájame svoje sily, aby ste mali čo najväčšiu podporu zo všetkých strán a mohli sa sústrediť na to, čo je dôležité. Urobte spolu s nami ďalší krok!Poslanie APPA

APPA je tu pre telesne postihnutých ľudí, ktorí potrebujú všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo postihnutým predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému a členom ich rodín.


Zlepšiť kvalitu života získaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov, bytov, kúpu a úpravu automobilov.


Začleniť sa do spoločnosti lepším prístupom k informáciám, športu, vzdelávaniu, kvalitnejšie strávenému voľnému času a nadväzovaním vzájomných kontaktov medzi ľuďmi a rodinami, ktoré spája spoločný záujem – lepší život pre telesne postihnutých ľudí.


Vrátiť radosť do života aktivitami, ktoré okrem finančného benefitu prinesú smiech, radosť a pozitívnu energiu tým, ktorí mali v živote menej šťastia.


bottom of page