top of page

Financovanie rehabilitácie v AXIS pomocou 2% cez Nadáciu AXISpotvrdenie 2022
.pdf
Download PDF • 174KB
vyhlásenie 2022
.pdf
Download PDF • 200KB

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2023 (zdaňovacie obdobie za rok 2022)

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:


Obchodné meno: Nadácia AXIS


Právna forma: Nadácia

Sídlo: Trnavská cesta 177/82, 821 02 Bratislava – Ružinov

IČO: IČO: 54 254 850


Využitie finančných prostriedkov získaných z 2 %:


Finančné prostriedky získané z 2 % môžu naši členovia využiť na financovanie rehabilitácií a ubytovania v rehabilitačnom centre AXIS, na financovanie zdravotných pomôcok, vozíkov, špeciálnych operácií a ďalších nevyhnutných potrieb pre ľudí s telesným postihnutím. Ak máte záujem o informácie ohľadom darovania 2% z daní a možnostiach ich využitia, kontaktujte našu odbornú konzultantku PaedDr. Zuzanu Šmachovú, tel. 0905 199 5111. ZAMESTNANEC – postup na poukázanie 2% z dane

15. 2. 2023– do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ, ale posielam aj v prílohe), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie). Následne je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” (posielame v prílohe aj s údajmi nadácie).


Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia a originály tlačív odovzdal na Daňovom úrade.


30. 4. 2023– do tohto termínu je potrebné obe tlačivá – originály (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Na origináloch odovzdaných na Daňovom úrade sa meno pacienta neuvádza – až na kópiách, ktoré odovzdávate do AXIS Medical.


Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.


2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2% z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).


31. 3. 2023– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.


Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.


3. PRÁVNICKÁ OSOBA – postup na poukázanie 2% z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 % sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.


31. 3. 2023– je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2023 alebo 30.9.2023)


Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.bottom of page