top of page

Canisterapeutické centrum Bela

Rok 2021 sme naštartovali novou spoluprácou s Centrom individuálnej a komplexnej rehabilitácie AXIS Medical Center v Piešťanoch 2x týždenne. Canisterapeutické centrum BELA oficiálne vzniklo po 8 rokoch aktívnej práce v zariadeniach s deťmi, seniormi a ľuďmi s rôznymi stupňami postihnutia so zámerom sprístupniť canisterapiu pre individuálne rodiny s chorými deťmi. Ako dlhoročné dobrovoľníčky sme už dlhšie túžili nielen po vlastných priestoroch na vykonávanie terapie ale hlavne po spolupráci s odborníkmi – najmä fyzioterapeutmi a psychológmi.

Indikácie


Najčastejšie sa v praxi stretávame s Detskou mozgovou obrnou (DMO), ktorá sa dá nazvať poruchou hybnosti v rôznych stupňoch a formách. Ľahšia forma sa prejavuje zhoršenou koordináciou pohybu, motorikou, mimovoľnými pohybmi rúk, nôh, celých končatín a môže postihovať aj svaly tváre čo môže spôsobiť problémy s rečou a rozprávaním. Najťažšie formy DMO sa prejavujú spasticitou (stuhnuté a trvalo stiahnuté svalstvo). Môže ísť iba o oslabenie či úplné ochrnutie končatiny. Môže postihovať buď iba obe horné alebo obe dolné končatiny, jednu hornú a jednu dolnú končatinu na rovnakej strane alebo všetky štyri končatiny – najťažšia forma DMO.


Účinky canisterapie


  • precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, reči a jazyka,

  • zahrievanie a uvoľňovanie svalov a kŕčov (spasiem)

  • timulácia jazykom, polohovanie, využívanie interaktívnych hier atď.bottom of page