top of page

2% z daní na liečbu v Axis International Rehabilitation Center

Milí naši klienti, ponúkame vám možnosť zbierať si financie (2% z daní, sponzorské príspevky a dary) a použiť ich na liečbu v AXIS Medical centre.Nakoľko novovzniknuté neuroortopedické centrum AXIS Medical Center nemá zatiaľ založenú Nadáciu (OZ), uzavrelo zmluvu o spolupráci z Občianskym združením Cesta pomoci – Way to help, o.z. (ďalej len OZ).

Spolupráca pozostáva z možnosti zbierania 2% daní (darov a sponzorských príspevkov) na účet OZ Cesta pomoci. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na Vašu liečbu (OZ si okrem členského príspevku 10 €/rok neúčtuje žiadne poplatky).
Financie z 2% (ale aj z darov, príspevok), ktoré prídu na účet OZ Cesta pomoci môžete použiť na úhradu:

  1. Rehabilitačného pobytu v AXIS Medical Centre:

  2. Ubytovanie a stravu počas rehabilitačného pobytu v ubytovacom a stravovacom zariadení v AXIS Medical Centre

  3. Na všetky terapie v AXIS Medical Centre (aj jednotlivo)

  4. Na ambulantnú liečbu v AXIS Medical Centre

Pre viac informácii a tiež zaslanie podrobnejších informácii a tlačív prosím píšte na:

smachova@axis-medical.eu
Vyhlasenie OZ Cesta pomoci
.pdf
Download PDF • 4.54MB

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo
.
Download • 83KB

Postup_ zbieranie 2%
.pdf
Download PDF • 255KB

bottom of page