top of page

Kvalitné vzdelávanie znamená prepojenie teórie s praxou


Uvedomujeme si, aké dôležité je myslieť na budúcnosť a výchovu ďalších generácií. Nenechávame si svoje know-how z každodennej praxe pre seba, ale zdieľame dlhoročné skúsenosti s tými, ktorí sa po úspešnom ukončení štúdiu môžu stať našimi kolegami.

Tešíme sa z nadviazanej spolupráci s Fakultou zdravotníckych vied UCM v Piešťanoch, ktorá nás obohatí aj novinkami vo vedeckom výskume.


bottom of page