top of page
IMG-20211014-WA0009.jpg

Partneri - Nadácie

Doplinit!

Spájame sa pre Vás!

Všestranná pomoc, podpora a poradenstvo pre klientov a ich rodiny je poslaním asociácie APPA. Naším poslaním je ponúknuť klientom špičkovú intenzívnu rehabilitáciu a zároveň oddych pre celú rodinu. Preto spájame svoje sily, aby ste mali čo najväčšiu podporu zo všetkých strán a mohli sa sústrediť na to, čo je dôležité. Urobte spolu s nami ďalší krok!

APPA

Klapeto

Zakladatel NF KlaPeto Jaroslav Petrouš využil nabídky na rehabilitační pobyt na Slovensku, který mu byl do posledního detailu připraven na míru. AXIS Medical Center se specializuje na neurorehabilitaci dětí a dospělých s chorobami centrálního a periferního nervového systému, jako je dětská mozková obrna, následky traumatických poranění mozku a míchy a cévních mozkových příhod. Intenzívní rehabilitační program nabízí široké spektrum terapií. Je založený na dlouholetých zkušenostech specialistů, kteří sestaví optimální harmonogram terapií, šitý na míru pacienta.

 

Každá z aplikovaných metod vytváří pacientovi podmínky pro lepší a kvalitnější vnímání léčby a otvírá mu nové možnosti pro osobní rozvoj. Rehabilitační centrum se nachází v Piešťanech a umožňuje spojit neurorehabilitaci s rodinnou dovolenou v krásném prostředí Kúpeľného ostrova

Nadácia Doprastav

Nadácia Doprastav bola založená 31.8.2006 a jej cieľom:

  • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,

  • ochrana zdravia

  • rozvoj a podpora vzdelania,

  • rozvoj a podpora telovýchovy

  • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

1. Rozvoj a podpora vzdelania

formou úzkej spolupráce so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach ako aj so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Bratislave, formou spolupráce s neziskovými odbornými organizáciami v stavebníctve, napr. Slovenská komora stavebných inžinierov.

 

2. Ochrana zdravia a vytváranie podmienok

pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia formou konkrétnej pomoci, hlavne onkologicky chorým pacientom a deťom, zdravotne postihnutým spoluobčanom, formou podpory športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov. Vďaka štedrým darcom sme prispievajú na rehabilitačné pobyty chorým deťom, aby sa pokúsili urobiť ďalší, podstatný, krok v ich živote. Sadnúť si, postaviť sa, vykročiť. Na to, aby sa rozbehli k svojej mame, otcovi, súrodencovi potrebujú opäť pomoc.

3. Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

podpora pri ochrane stavebných kultúrnych pamiatok Slovenska, poskytnutie pomoci pri ich záchrane a obnove.

Fakulta zdravotníckych vied UCM v Piešťanoch

Kvalitné vzdelávanie znamená prepojenie teórie s praxou

Uvedomujeme si, aké dôležité je myslieť na budúcnosť a výchovu ďalších generácií. Nenechávame si svoje know-how z každodennej praxe pre seba, ale zdieľame dlhoročné skúsenosti s tými, ktorí sa po úspešnom ukončení štúdiu môžu stať našimi kolegami.

Tešíme sa z nadviazanej spolupráci s Fakultou zdravotníckych vied UCM v Piešťanoch, ktorá nás obohatí aj novinkami vo vedeckom výskume

OC Malíček

OZ Malíček je združením rodičov predčasne narodených detí. Cieľom združenia je zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti. V spolupráci s odborníkmi realizuje projekty, ktoré napomáhajú k zvýšeniu komplexnej starostlivosti o predčasne narodené deti a ich rodiny, osvetou sa zapája k zvýšeniu povedomia o problematike predčasných pôrodov a starostlivosti o “predčasniatka. OZ Malíček spolupracuje s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii . Je jedným zo 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
bottom of page