Kvalitné vzdelávanie znamená prepojenie teórie s praxou


Uvedomujeme si, aké dôležité je myslieť na budúcnosť a výchovu ďalších generácií. Nenechávame si svoje know-how z každodennej praxe pre seba, ale zdieľame dlhoročné skúsenosti s tými, ktorí sa po úspešnom ukončení štúdiu môžu stať našimi kolegami.

Tešíme sa z nadviazanej spolupráci s Fakultou zdravotníckych vied UCM v Piešťanoch, ktorá nás obohatí aj novinkami vo vedeckom výskume.


Axis logo white.png

AXIS Medical Center © 2021 all rights reserved. Created by PuroCreative.

Axis Medical Center logo.png